Kościół św. Andrzeja Apostoła

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Matka Boża Pocieszenia
koronowana
23 sierpnia 1970 roku

Diecezja Kaliska

Obraz MB

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie to świątynia jednonawowa o wymiarach 10 × 12 m, zbudowana w rzadko spotykanym stylu tzw. baroku wielkopolskiego, kryta gontem. Jedną z najstarszych części kościoła jest prezbiterium, ozdobione licznymi wspaniałymi polichromiami.
Słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Pocieszenia pochodzi z XVII wieku i przedstawia Maryję z Dzieciątkiem. Pierwowzorem tego obrazu jest wizerunek Matki Boskiej Zwycięskiej. Obecnie obraz ozdobiony jest sukienką ze srebra. Ma wymiary 133 × 93 cm i został namalowany olejem na płótnie, po czym naklejony na lipową deskę. Jego autor pozostaje nieznany. Nie wiadomo dokładnie, od kiedy datuje się początek kultu Matki Bożej w Golinie. W dokumentach wizytacyjnych z 1726 roku wspomina się o nim jako
o imago gratiosa, czyli łaskawym obrazie. O jego kulcie świadczą bardzo liczne wota z tamtych czasów; w latach następnych dokumentowano uzyskane łaski i cuda w formie pisanej. Obecnie raz w tygodniu, w środy, przed cudownym obrazem odbywają się specjalne nabożeństwa, tzw. nieustające nowenny, podczas których odczytuje się także prywatne prośby i podziękowania wiernych.